Μαξιλάρι

Λάμψη από 58 έδρες με στρογγυλεμένες γωνίες

44 products
sku: 75ea377
Carat:
0.52
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
4.81*4.63
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
1.643,23 €
sku: 75c1608
Carat:
0.51
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
4.86*4.46
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
1.895,44 €
sku: 746e6cc
Carat:
0.38
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
4.81*4.29
Lab:
GIA
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
2.192,26 €
sku: 746e6d8
Carat:
0.65
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.59*5.09
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
2.205,84 €
sku: 75c160a
Carat:
0.54
Color:
H
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
4.92*4.74
Lab:
IGI
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
2.302,85 €
sku: 746e6d5
Carat:
0.61
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.02*4.54
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
2.419,25 €
sku: 746e6cf
Carat:
0.52
Color:
D
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
4.96*4.32
Lab:
IGI
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
2.522,07 €
sku: 6b2c387
Carat:
0.74
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.52*5.28
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
2.783,98 €
sku: 75e1ff3
Carat:
0.8
Color:
I
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.61*5.42
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
3.181,69 €
sku: 6eab729
Carat:
1.01
Color:
I
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.16*5.12
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
3.272,39 €
sku: 75020e1
Carat:
1.06
Color:
J
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.95*5.55
Lab:
GIA
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
3.304,40 €
sku: 75020e0
Carat:
0.77
Color:
H
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.60*4.78
Lab:
GIA
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
3.542,54 €
sku: 746e6e1
Carat:
0.73
Color:
H
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
5.45*5.08
Lab:
IGI
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
3.872,35 €
sku: 746e6de
Carat:
0.72
Color:
G
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.74*5.09
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
4.066,36 €
sku: 746e6dd
Carat:
0.71
Color:
H
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.34*4.81
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
4.089,64 €
sku: 657c7be
Carat:
1.08
Color:
I
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.53*6.16
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
4.314,20 €
sku: 75c1612
Carat:
0.76
Color:
H
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.27*5.14
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
4.535,85 €
sku: 5a9e022
Carat:
0.72
Color:
G
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.43*5.02
Lab:
GIA
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
4.592,11 €
sku: 605a71f
Carat:
0.76
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.78*5.03
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
4.667,78 €
sku: 6b2c390
Carat:
0.83
Color:
G
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.43*5.42
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
4.852,08 €
sku: 746e6e8
Carat:
0.83
Color:
G
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.86*5.29
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
4.852,08 €
sku: 66c9165
Carat:
1.01
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.45*5.77
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
4.865,66 €
sku: 6f3ac74
Carat:
1.04
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.47*5.79
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
4.934,05 €
sku: 746e6ed
Carat:
1.01
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.10*5.81
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
4.998,07 €
sku: 5a577d1
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.93*5.47
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
5.072,28 €
sku: 5a65744
Carat:
0.8
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.72*5.19
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
5.094,59 €
sku: 657c7bd
Carat:
1.02
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.21*5.50
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
5.121,75 €
sku: 746e6f5
Carat:
1.09
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.46*5.67
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
5.165,40 €
sku: 746e6dc
Carat:
0.71
Color:
E
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.60*4.86
Lab:
GIA
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
5.257,55 €
sku: 746e6f0
Carat:
1.02
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.36*5.95
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
5.268,71 €
sku: 746e6f3
Carat:
1.03
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.21*5.80
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
5.318,18 €
sku: 6f3ac71
Carat:
0.8
Color:
E
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.70*5.10
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
5.657,21 €
sku: 75c1611
Carat:
0.73
Color:
E
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.79*5.11
Lab:
GIA
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
5.938,51 €
sku: 7019851
Carat:
0.9
Color:
G
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.05*5.25
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
6.497,25 €
sku: 6f2b88d
Carat:
0.96
Color:
G
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.12*5.40
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
6.660,21 €
sku: 746e6ec
Carat:
1
Color:
G
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.14*5.39
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
6.857,62 €
sku: 62b1761
Carat:
1.01
Color:
F
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
6.06*5.45
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
6.979,84 €
sku: 7019850
Carat:
0.9
Color:
F
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.86*5.43
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
7.028,83 €
sku: 75c1619
Carat:
1.02
Color:
G
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
6.16*5.59
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
7.285,40 €
sku: 75c1616
Carat:
0.92
Color:
H
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.86*5.56
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
7.467,28 €
sku: 75c1618
Carat:
0.97
Color:
H
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.95*5.86
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
7.870,81 €
sku: 746e6f1
Carat:
1.03
Color:
E
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.70*5.79
Lab:
GIA
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
9.801,17 €
sku: 75c161b
Carat:
1.07
Color:
G
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.98*5.77
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
10.693,11 €
sku: 746e6fe
Carat:
2.01
Color:
I
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.56*7.07
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
19.056,69 €
f