Μαξιλάρι

Λάμψη από 58 έδρες με στρογγυλεμένες γωνίες

1 products
sku: 6eab729
Carat:
1.01
Color:
I
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.16*5.12
Lab:
HRD
Shape:
Μαξιλάρι
Price:
3.218,01 €
f