Καρδιά

Ρομαντική με εξαιρετική  λάμψη

32 products
sku: 7217614
Carat:
0.83
Color:
D
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
5.76*6.49
Lab:
GIA
Shape:
Καρδιά
Price:
3.200,95 €
sku: 746e6b6
Carat:
0.86
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.69*6.82
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
3.454,42 €
sku: 75c200a
Carat:
1.01
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.61*6.75
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
3.737,16 €
sku: 746e6b4
Carat:
0.74
Color:
F
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.12*6.80
Lab:
IGI
Shape:
Καρδιά
Price:
4.280,10 €
sku: 6d07a7e
Carat:
1
Color:
E
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.39*7.23
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
4.378,03 €
sku: 65a85dc
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.40*6.57
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.020,33 €
sku: 75c200e
Carat:
1.05
Color:
I
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.66*6.80
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.027,53 €
sku: 75c200c
Carat:
1.02
Color:
I
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.97*7.04
Lab:
IGI
Shape:
Καρδιά
Price:
5.085,14 €
sku: 746e6b8
Carat:
0.9
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
6.52*6.69
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.265,15 €
sku: 75020de
Carat:
0.9
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
5.98*6.61
Lab:
GIA
Shape:
Καρδιά
Price:
5.318,92 €
sku: 75c2010
Carat:
1.07
Color:
I
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.96*7.05
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.328,52 €
sku: 6518201
Carat:
1.03
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.93*7.16
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.331,40 €
sku: 75e1fef
Carat:
0.92
Color:
H
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.49*6.78
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.397,65 €
sku: 746e6c4
Carat:
1.08
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.01*7.27
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.494,14 €
sku: 75c2007
Carat:
1
Color:
H
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.45*6.59
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.508,54 €
sku: 75c200b
Carat:
1.02
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
6.91*7.12
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.646,79 €
sku: 746e6bc
Carat:
1.01
Color:
E
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.81*7.30
Lab:
IGI
Shape:
Καρδιά
Price:
5.661,19 €
sku: 746e6c0
Carat:
1.03
Color:
H
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
6.70*7.76
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.669,83 €
sku: 701981d
Carat:
0.92
Color:
H
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.31*6.74
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.789,36 €
sku: 75c2009
Carat:
1.01
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
6.37*7.42
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.885,85 €
sku: 75c200f
Carat:
1.07
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
6.86*7.56
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
6.196,92 €
sku: 75c2006
Carat:
0.91
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.26*6.63
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
6.313,58 €
sku: 75c2013
Carat:
1.39
Color:
I
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
6.83*7.77
Lab:
IGI
Shape:
Καρδιά
Price:
6.434,55 €
sku: 75c2004
Carat:
0.9
Color:
E
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
6.41*6.91
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
6.737,94 €
sku: 75c2012
Carat:
1.3
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.30*7.61
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
7.187,74 €
sku: 75c2005
Carat:
0.91
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.74*6.98
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
7.479,13 €
sku: 75c2014
Carat:
1.52
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.33*7.37
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
11.617,61 €
sku: 746e6c8
Carat:
2.03
Color:
J
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.06*8.61
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
14.054,33 €
sku: 746e6c7
Carat:
1.7
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.51*8.73
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
14.196,91 €
sku: 75c2015
Carat:
2.04
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.32*9.03
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
16.126,69 €
sku: 6703e52
Carat:
1.71
Color:
F
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.68*8.44
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
17.046,94 €
sku: 75c2016
Carat:
2.06
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
8.93*9.30
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
18.049,28 €
f