Καρδιά

Ρομαντική με εξαιρετική  λάμψη

30 products
sku: 7217614
Carat:
0.83
Color:
D
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
5.76*6.49
Lab:
GIA
Shape:
Καρδιά
Price:
3.245,08 €
2.596,06 €
sku: 7207343
Carat:
0.86
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.69*6.82
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
3.502,04 €
2.801,63 €
sku: 66a5bf3
Carat:
1.01
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.61*6.75
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
3.788,68 €
3.030,94 €
sku: 7229c11
Carat:
0.74
Color:
F
Clarity:
SI1
Cut:
Very Good
Flour:
None
Measur:
6.12*6.80
Lab:
IGI
Shape:
Καρδιά
Price:
4.339,10 €
3.471,28 €
sku: 6d07a7e
Carat:
1
Color:
E
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.39*7.23
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
4.438,38 €
3.550,70 €
sku: 65a85dc
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.40*6.57
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.089,53 €
4.071,62 €
sku: 7165c4c
Carat:
1.05
Color:
I
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.66*6.80
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.090,99 €
4.072,79 €
sku: 66a5bf5
Carat:
1.02
Color:
I
Clarity:
SI1
Cut:
Very Good
Flour:
None
Measur:
6.97*7.04
Lab:
IGI
Shape:
Καρδιά
Price:
5.155,23 €
4.124,18 €
sku: 727b890
Carat:
0.9
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
6.52*6.69
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.337,73 €
4.270,18 €
sku: 6518201
Carat:
1.03
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.93*7.16
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.397,59 €
4.318,07 €
sku: 66a5bfa
Carat:
1.07
Color:
I
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.96*7.05
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.401,97 €
4.321,58 €
sku: 727b892
Carat:
1.08
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.01*7.27
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.569,87 €
4.455,90 €
sku: 71e9101
Carat:
1
Color:
H
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.45*6.59
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.584,47 €
4.467,58 €
sku: 7165c4b
Carat:
1.02
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
6.91*7.12
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.724,63 €
4.579,70 €
sku: 7229c12
Carat:
1.01
Color:
E
Clarity:
SI2
Cut:
Very Good
Flour:
None
Measur:
6.81*7.30
Lab:
IGI
Shape:
Καρδιά
Price:
5.731,93 €
4.585,54 €
sku: 727b891
Carat:
1.03
Color:
H
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
6.70*7.76
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.747,99 €
4.598,39 €
sku: 728ea2a
Carat:
0.92
Color:
H
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.31*6.74
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.869,17 €
4.695,34 €
sku: 71e9102
Carat:
1.01
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
6.37*7.42
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
5.966,99 €
4.773,59 €
sku: 7165c4d
Carat:
1.07
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
6.86*7.56
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
6.282,35 €
5.025,88 €
sku: 71e9e73
Carat:
0.91
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.26*6.63
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
6.400,61 €
5.120,49 €
sku: 66a5bfd
Carat:
1.39
Color:
I
Clarity:
SI2
Cut:
Very Good
Flour:
Slight
Measur:
6.83*7.77
Lab:
IGI
Shape:
Καρδιά
Price:
6.523,25 €
5.218,60 €
sku: 718b7d7
Carat:
0.9
Color:
E
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
6.41*6.91
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
6.830,82 €
5.464,66 €
sku: 71e9e74
Carat:
1.3
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.30*7.61
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
7.286,82 €
5.829,46 €
sku: 71e9100
Carat:
0.91
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.74*6.98
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
7.582,23 €
6.065,78 €
sku: 71e9103
Carat:
1.52
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.33*7.37
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
11.764,62 €
9.411,70 €
sku: 7207345
Carat:
2.03
Color:
J
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.06*8.61
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
14.248,07 €
11.398,46 €
sku: 7207344
Carat:
1.7
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.51*8.73
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
14.392,61 €
11.514,09 €
sku: 6703e52
Carat:
1.71
Color:
F
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.68*8.44
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
17.262,95 €
13.810,36 €
sku: 66a5c01
Carat:
2.06
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
8.93*9.30
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
18.298,09 €
14.638,47 €
sku: 728ea2b
Carat:
2.04
Color:
H
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.20*8.61
Lab:
HRD
Shape:
Καρδιά
Price:
22.831,36 €
18.265,09 €
f