Μαρκίζα

Μακριά naveta με κλάση, για ιδιαίτερες κατασκευές

21 products
sku: 7207339
Carat:
0.34
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.75*3.79
Lab:
GIA
Shape:
Μαρκίζα
Price:
2.072,11 €
1.657,69 €
sku: 7229c0d
Carat:
0.53
Color:
E
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.97*3.91
Lab:
GIA
Shape:
Μαρκίζα
Price:
2.787,61 €
2.230,09 €
sku: 66a5b76
Carat:
1.06
Color:
K
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
10.76*5.09
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
3.574,06 €
2.859,25 €
sku: 66a5b6f
Carat:
0.72
Color:
H
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
9.90*4.34
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
4.549,34 €
3.639,47 €
sku: 71e90f8
Carat:
1.03
Color:
I
Clarity:
SI1
Cut:
Very Good
Flour:
Slight
Measur:
8.78*5.40
Lab:
IGI
Shape:
Μαρκίζα
Price:
4.996,09 €
3.996,87 €
sku: 727b889
Carat:
0.9
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.04*5.67
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
4.997,07 €
3.997,66 €
sku: 71e90f9
Carat:
1.22
Color:
I
Clarity:
SI2
Cut:
Good
Flour:
None
Measur:
10.94*5.47
Lab:
IGI
Shape:
Μαρκίζα
Price:
5.371,31 €
4.297,05 €
sku: 718b7cd
Carat:
1
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.33*5.50
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
5.752,37 €
4.601,90 €
sku: 7165c3c
Carat:
1.05
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.00*5.10
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
5.809,31 €
4.647,45 €
sku: 718b7ce
Carat:
1.02
Color:
F
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.66*4.91
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
6.272,13 €
5.017,70 €
sku: 66a5b7a
Carat:
1.22
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Good
Flour:
Slight
Measur:
9.83*5.50
Lab:
IGI
Shape:
Μαρκίζα
Price:
6.441,49 €
5.153,19 €
sku: 71b200f
Carat:
1.23
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
12.14*5.01
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
6.647,35 €
5.317,88 €
sku: 66a5b83
Carat:
1.63
Color:
K
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
10.44*6.44
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
6.688,23 €
5.350,58 €
sku: 718b7cf
Carat:
1.25
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Good
Flour:
None
Measur:
9.88*5.52
Lab:
IGI
Shape:
Μαρκίζα
Price:
6.840,06 €
5.472,05 €
sku: 718b7d0
Carat:
1.37
Color:
E
Clarity:
SI2
Cut:
Good
Flour:
Measur:
10.95*5.46
Lab:
IGI
Shape:
Μαρκίζα
Price:
8.154,06 €
6.523,25 €
sku: 720733a
Carat:
1.84
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
12.36*6.38
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
10.834,60 €
8.667,68 €
sku: 718b7d1
Carat:
2.02
Color:
K
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
12.10*6.70
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
12.058,08 €
9.646,46 €
sku: 6825ad1
Carat:
1.99
Color:
J
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.92*6.53
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
12.545,72 €
10.036,58 €
sku: 6eab71a
Carat:
1.53
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
14.01*5.86
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
20.574,21 €
16.459,37 €
sku: 7165c3e
Carat:
2.73
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
12.50*7.00
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
27.706,28 €
22.165,02 €
sku: 7165c3d
Carat:
1.53
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
11.10*5.80
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
29.610,11 €
23.688,09 €
f