Μαρκίζα

Μακριά naveta με κλάση, για ιδιαίτερες κατασκευές

21 products
sku: 75020dd
Carat:
0.63
Color:
J
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
8.37*3.99
Lab:
GIA
Shape:
Μαρκίζα
Price:
1.324,93 €
sku: 746e65a
Carat:
0.34
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.75*3.79
Lab:
GIA
Shape:
Μαρκίζα
Price:
2.043,93 €
sku: 74c4112
Carat:
0.6
Color:
G
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.62*4.45
Lab:
GIA
Shape:
Μαρκίζα
Price:
2.434,80 €
sku: 75c1524
Carat:
1.06
Color:
K
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
10.76*5.09
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
3.646,44 €
sku: 75c151c
Carat:
0.72
Color:
H
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
9.90*4.34
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
4.487,48 €
sku: 746e660
Carat:
0.9
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.04*5.67
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
4.929,12 €
sku: 75c1522
Carat:
1.03
Color:
I
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
8.78*5.40
Lab:
IGI
Shape:
Μαρκίζα
Price:
4.935,36 €
sku: 75c1529
Carat:
1.22
Color:
I
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.94*5.47
Lab:
IGI
Shape:
Μαρκίζα
Price:
5.305,48 €
sku: 75c151e
Carat:
1
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.33*5.50
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
5.681,35 €
sku: 75c1523
Carat:
1.05
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.00*5.10
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
5.730,32 €
sku: 75c1521
Carat:
1.02
Color:
F
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.66*4.91
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
6.195,48 €
sku: 75c1528
Carat:
1.22
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
9.83*5.50
Lab:
IGI
Shape:
Μαρκίζα
Price:
6.353,90 €
sku: 75c152a
Carat:
1.23
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
12.14*5.01
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
6.565,60 €
sku: 75c152b
Carat:
1.25
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.88*5.52
Lab:
IGI
Shape:
Μαρκίζα
Price:
6.754,26 €
sku: 75c152f
Carat:
1.63
Color:
K
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
10.44*6.44
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
6.780,18 €
sku: 75c152d
Carat:
1.37
Color:
E
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Very Slight
Measur:
10.95*5.46
Lab:
IGI
Shape:
Μαρκίζα
Price:
8.043,18 €
sku: 746e66e
Carat:
1.84
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
12.36*6.38
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
10.700,24 €
sku: 75c1531
Carat:
2.02
Color:
K
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
12.10*6.70
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
11.894,12 €
sku: 75c1530
Carat:
1.99
Color:
J
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.92*6.53
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
12.388,09 €
sku: 75c1532
Carat:
2.73
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
12.50*7.00
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
27.359,79 €
sku: 75c152e
Carat:
1.53
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
11.10*5.80
Lab:
HRD
Shape:
Μαρκίζα
Price:
29.207,49 €
f