Οκτάγωνο

Κομψό με εκλεπτυσμένες ίσιες γραμμές

39 products
sku: 6e6a580
Carat:
0.93
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
5.48*5.00
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
3.558,08 €
sku: 6e6a591
Carat:
1.02
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.16*4.90
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
3.847,59 €
sku: 6e6a577
Carat:
0.91
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.08*4.84
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.038,85 €
sku: 6e6a596
Carat:
1.03
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.80*5.23
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.203,87 €
sku: 7041d13
Carat:
1.04
Color:
I
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.83*5.20
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.428,52 €
sku: 6e6a57f
Carat:
0.93
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.93*4.93
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.546,32 €
sku: 6e6a58c
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.02*4.96
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.696,09 €
sku: 6e6a586
Carat:
1.01
Color:
D
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.78*5.27
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.713,26 €
sku: 7041d16
Carat:
1.06
Color:
I
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.12*5.38
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.784,80 €
sku: 6e6a575
Carat:
0.72
Color:
E
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.53*4.61
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.922,16 €
sku: 6e6a589
Carat:
1.01
Color:
H
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.64*4.69
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.068,11 €
sku: 6e6a57e
Carat:
0.93
Color:
I
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.35*5.13
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.179,72 €
sku: 6e6a5a9
Carat:
1.18
Color:
I
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.69*5.55
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.319,94 €
sku: 7041d0a
Carat:
0.92
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.36*4.59
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.471,61 €
sku: 72dec95
Carat:
0.92
Color:
I
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.64*4.72
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.492,60 €
sku: 6e6a57b
Carat:
0.92
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.27*4.66
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.513,59 €
sku: 749bf59
Carat:
1.07
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.74*5.39
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.899,44 €
sku: 76f8449
Carat:
1.23
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.65*5.35
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.016,77 €
sku: 6e6a5a1
Carat:
1.06
Color:
E
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.86*5.37
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.022,50 €
sku: 7041d0c
Carat:
0.93
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.10*5.28
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.185,14 €
sku: 6eab728
Carat:
1.26
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.47*5.75
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.855,26 €
sku: 749bf56
Carat:
1.04
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.85*5.48
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.951,13 €
sku: 749bf58
Carat:
1.07
Color:
E
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.30*5.19
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
7.118,54 €
sku: 749bf57
Carat:
1.06
Color:
E
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.04*5.38
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
8.424,91 €
sku: 749bf53
Carat:
1.01
Color:
D
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.96*5.19
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
9.047,34 €
sku: 6eab726
Carat:
0.95
Color:
D
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.06*5.10
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
9.128,90 €
sku: 6eab725
Carat:
0.9
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.18*5.08
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
11.408,74 €
sku: 7041d19
Carat:
1.69
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.78*6.17
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
13.558,84 €
sku: 749bf5b
Carat:
3.14
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.68*7.36
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
39.141,22 €
sku: 6eab71c
Carat:
3.1
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.26*8.22
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
44.522,69 €
sku: 749bf5c
Carat:
3.18
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.93*7.61
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
58.703,96 €
sku: 749bf5f
Carat:
4.15
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.27*8.36
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
68.163,38 €
sku: 749bf5e
Carat:
4.01
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.68*8.66
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
72.093,96 €
sku: 7830b1e
Carat:
3.77
Color:
G
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
9.57*7.81
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
78.468,45 €
sku: 749bf62
Carat:
5.13
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.23*8.67
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
91.346,20 €
sku: 749bf61
Carat:
5.08
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.76*8.62
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
94.891,88 €
sku: 749bf60
Carat:
4.26
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.58*8.32
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
110.897,49 €
sku: 6e6a5b6
Carat:
4.75
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.87*8.89
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
134.579,68 €
sku: 749bf63
Carat:
5.65
Color:
H
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
10.31*9.26
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
159.566,82 €
f