Οκτάγωνο

Κομψό με εκλεπτυσμένες ίσιες γραμμές

26 products
sku: 6e6a580
Carat:
0.93
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
5.48*5.00
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
3.608,29 €
sku: 7e81284
Carat:
1.02
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.16*4.90
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.458,29 €
sku: 7e81285
Carat:
1.03
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.80*5.23
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.854,38 €
sku: 6e6a575
Carat:
0.72
Color:
E
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.53*4.61
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.267,02 €
sku: 6e6a586
Carat:
1.01
Color:
D
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.78*5.27
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.440,84 €
sku: 6e6a57b
Carat:
0.92
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.27*4.66
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.692,96 €
sku: 7041d0c
Carat:
0.93
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.10*5.28
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.486,67 €
sku: 749bf59
Carat:
1.07
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.74*5.39
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.724,29 €
sku: 76f8449
Carat:
1.23
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.65*5.35
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.857,85 €
sku: 6eab728
Carat:
1.26
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.47*5.75
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
7.883,38 €
sku: 784b494
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.62*4.89
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
9.010,24 €
sku: 6eab726
Carat:
0.95
Color:
D
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.06*5.10
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
9.507,65 €
sku: 749bf57
Carat:
1.06
Color:
E
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.04*5.38
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
9.722,58 €
sku: 784b495
Carat:
1.05
Color:
F
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.56*5.04
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
9.920,63 €
sku: 6eab725
Carat:
0.9
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.18*5.08
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
11.761,19 €
sku: 7041d19
Carat:
1.69
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.78*6.17
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
16.520,56 €
sku: 7e81286
Carat:
3.14
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.68*7.36
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
48.070,98 €
sku: 6eab71c
Carat:
3.1
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.26*8.22
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
55.122,27 €
sku: 7e81287
Carat:
3.18
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.93*7.61
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
70.600,41 €
sku: 749bf5f
Carat:
4.15
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.27*8.36
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
80.685,31 €
sku: 7e81289
Carat:
4.01
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.68*8.66
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
84.371,38 €
sku: 7e81288
Carat:
3.77
Color:
G
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
9.57*7.81
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
93.742,40 €
sku: 7e8128b
Carat:
5.13
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.23*8.67
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
111.988,55 €
sku: 7e8128a
Carat:
5.08
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.76*8.62
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
117.215,99 €
sku: 749bf60
Carat:
4.26
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.58*8.32
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
134.485,75 €
sku: 6e6a5b6
Carat:
4.75
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.87*8.89
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
163.209,81 €
f