Οκτάγωνο

Κομψό με εκλεπτυσμένες ίσιες γραμμές

63 products
sku: 66a5bd5
Carat:
0.42
Color:
F
Clarity:
VVS2
Cut:
Very Good
Flour:
None
Measur:
4.40*4.15
Lab:
IGI
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
1.810,20 €
1.448,16 €
sku: 6d07a7d
Carat:
0.73
Color:
G
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
4.98*4.93
Lab:
IGI
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
2.883,43 €
2.306,74 €
sku: 6e6a597
Carat:
1.03
Color:
K
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.71*5.13
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
3.097,47 €
2.477,98 €
sku: 6eab727
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Very Good
Flour:
None
Measur:
6.54*4.87
Lab:
IGI
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
3.439,54 €
2.751,63 €
sku: 6e6a580
Carat:
0.93
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
5.48*5.00
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
3.594,63 €
2.875,70 €
sku: 6e6a591
Carat:
1.02
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.16*4.90
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
3.878,72 €
3.102,98 €
sku: 6e6a577
Carat:
0.91
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.08*4.84
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.071,98 €
3.257,58 €
sku: 7041d13
Carat:
1.04
Color:
I
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.83*5.20
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.393,27 €
3.514,62 €
sku: 6e6a596
Carat:
1.03
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.80*5.23
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.417,91 €
3.534,33 €
sku: 6e6a581
Carat:
0.94
Color:
F
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
5.63*5.14
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.450,77 €
3.560,62 €
sku: 6e6a57f
Carat:
0.93
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.93*4.93
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.605,37 €
3.684,30 €
sku: 7041d0f
Carat:
1.01
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.72*4.74
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.664,32 €
3.731,46 €
sku: 6e6a58c
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.02*4.96
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.751,28 €
3.801,02 €
sku: 7041d16
Carat:
1.06
Color:
I
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.12*5.38
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.835,35 €
3.868,28 €
sku: 6e6a589
Carat:
1.01
Color:
H
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.64*4.69
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.845,50 €
3.876,40 €
sku: 6e6a575
Carat:
0.72
Color:
E
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.53*4.61
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.872,07 €
3.897,66 €
sku: 6e6a586
Carat:
1.01
Color:
D
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.78*5.27
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.896,23 €
3.916,98 €
sku: 6e6a58e
Carat:
1.02
Color:
F
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
6.15*5.30
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.932,47 €
3.945,98 €
sku: 6e6a57e
Carat:
0.93
Color:
I
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.35*5.13
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.007,35 €
4.005,88 €
sku: 7041d08
Carat:
0.85
Color:
D
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
5.88*5.11
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.125,24 €
4.100,19 €
sku: 6e6a57b
Carat:
0.92
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.27*4.66
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.248,93 €
4.199,14 €
sku: 6e6a583
Carat:
0.97
Color:
F
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.67*5.16
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.262,46 €
4.209,97 €
sku: 6e6a5a3
Carat:
1.06
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Very Strong
Measur:
6.80*5.14
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.329,61 €
4.263,69 €
sku: 6e6a5a9
Carat:
1.18
Color:
I
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.69*5.55
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.373,10 €
4.298,48 €
sku: 7041d0a
Carat:
0.92
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.36*4.59
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.467,31 €
4.373,85 €
sku: 6e6a5ac
Carat:
1.23
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.65*5.35
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.496,30 €
4.397,04 €
sku: 6e6a5a8
Carat:
1.11
Color:
I
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
7.75*4.92
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.505,00 €
4.404,00 €
sku: 7041d12
Carat:
1.02
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.35*5.35
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.506,45 €
4.405,16 €
sku: 6e6a588
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.24*5.01
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.558,63 €
4.446,90 €
sku: 6e6a582
Carat:
0.95
Color:
H
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
6.21*5.15
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.701,16 €
4.560,93 €
sku: 6e6a5a7
Carat:
1.07
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.74*5.39
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.844,17 €
4.675,34 €
sku: 6e6a599
Carat:
1.04
Color:
H
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.90*5.23
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.016,65 €
4.813,32 €
sku: 7041d0c
Carat:
0.93
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.10*5.28
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.027,76 €
4.822,21 €
sku: 6e6a5a1
Carat:
1.06
Color:
E
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.86*5.37
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.044,19 €
4.835,35 €
sku: 6e6a595
Carat:
1.03
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
5.82*5.27
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.329,73 €
5.063,78 €
sku: 7041d0b
Carat:
0.93
Color:
D
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.60*5.08
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.377,56 €
5.102,05 €
sku: 7041d15
Carat:
1.06
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.91*5.36
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.509,46 €
5.207,57 €
sku: 7146a7f
Carat:
1.03
Color:
F
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.36*5.28
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.700,79 €
5.360,63 €
sku: 6eab728
Carat:
1.26
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.47*5.75
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.810,95 €
5.448,76 €
sku: 6e6a587
Carat:
1.01
Color:
F
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.35*5.54
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
7.070,40 €
5.656,32 €
sku: 7084ebd
Carat:
1.04
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.85*5.48
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
7.161,71 €
5.729,37 €
sku: 7041d17
Carat:
1.07
Color:
E
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.30*5.19
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
7.208,10 €
5.766,48 €
sku: 72c1f4f
Carat:
1.08
Color:
H
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.56*5.30
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
7.851,65 €
6.281,32 €
sku: 7041d14
Carat:
1.06
Color:
E
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.04*5.38
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
8.514,05 €
6.811,24 €
sku: 7041d0d
Carat:
1.01
Color:
D
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.96*5.19
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
8.902,50 €
7.122,00 €
sku: 6eab726
Carat:
0.95
Color:
D
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.06*5.10
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
9.247,47 €
7.397,98 €
sku: 7041d18
Carat:
1.21
Color:
F
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.07*5.50
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
10.259,18 €
8.207,34 €
sku: 6eab725
Carat:
0.9
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.18*5.08
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
11.556,92 €
9.245,54 €
sku: 7041d19
Carat:
1.69
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.78*6.17
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
13.116,04 €
10.492,83 €
sku: 7041d1b
Carat:
3.14
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.68*7.36
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
35.823,07 €
28.658,46 €
sku: 7041d1a
Carat:
2.05
Color:
D
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.61*6.70
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
39.007,50 €
31.206,00 €
sku: 726df03
Carat:
3.1
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.26*8.22
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
44.426,98 €
35.541,58 €
sku: 7041d1c
Carat:
3.18
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.93*7.61
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
54.344,09 €
43.475,27 €
sku: 7041d1f
Carat:
4.15
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.27*8.36
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
61.969,63 €
49.575,70 €
sku: 7041d1e
Carat:
4.01
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.68*8.66
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
64.109,01 €
51.287,21 €
sku: 6e6a5b8
Carat:
5.09
Color:
K
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
10.87*8.34
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
70.748,92 €
56.599,14 €
sku: 7041d1d
Carat:
3.77
Color:
G
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
9.57*7.81
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
77.152,58 €
61.722,06 €
sku: 6e6a5b9
Carat:
5.13
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.23*8.67
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
82.946,01 €
66.356,81 €
sku: 7041d21
Carat:
5.08
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.76*8.62
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
89.072,82 €
71.258,26 €
sku: 72c1f50
Carat:
3.09
Color:
G
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.15*7.03
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
93.292,16 €
74.633,73 €
sku: 7041d20
Carat:
4.26
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.58*8.32
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
111.288,49 €
89.030,79 €
sku: 6e6a5b6
Carat:
4.75
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.87*8.89
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
140.584,69 €
112.467,75 €
sku: 6e6a5ba
Carat:
5.65
Color:
H
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
10.31*9.26
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
150.123,50 €
120.098,80 €
f