Οκτάγωνο

Κομψό με εκλεπτυσμένες ίσιες γραμμές

57 products
sku: 72d8661
Carat:
0.51
Color:
E
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.21*3.95
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
2.163,16 €
sku: 6d07a7d
Carat:
0.73
Color:
G
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
4.98*4.93
Lab:
IGI
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
2.894,56 €
sku: 6e6a597
Carat:
1.03
Color:
K
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.71*5.13
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
3.214,19 €
sku: 6e6a580
Carat:
0.93
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
5.48*5.00
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
3.608,51 €
sku: 6e6a591
Carat:
1.02
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.16*4.90
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
3.893,69 €
sku: 6e6a577
Carat:
0.91
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.08*4.84
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.089,64 €
sku: 7041d13
Carat:
1.04
Color:
I
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.83*5.20
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.410,23 €
sku: 6e6a596
Carat:
1.03
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.80*5.23
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.434,97 €
sku: 6e6a57f
Carat:
0.93
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.93*4.93
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.623,15 €
sku: 7041d0f
Carat:
1.01
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.72*4.74
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.682,33 €
sku: 6e6a58c
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.02*4.96
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.769,63 €
sku: 6e6a586
Carat:
1.01
Color:
D
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.78*5.27
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.792,91 €
sku: 7041d16
Carat:
1.06
Color:
I
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.12*5.38
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.854,02 €
sku: 6e6a575
Carat:
0.72
Color:
E
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.53*4.61
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.894,76 €
sku: 751e61c
Carat:
0.86
Color:
F
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.65*4.92
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
4.974,31 €
sku: 6e6a57e
Carat:
0.93
Color:
I
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.35*5.13
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.026,69 €
sku: 6e6a583
Carat:
0.97
Color:
F
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.67*5.16
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.081,01 €
sku: 6e6a589
Carat:
1.01
Color:
H
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.64*4.69
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.153,76 €
sku: 6e6a57b
Carat:
0.92
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.27*4.66
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.269,19 €
sku: 72dec95
Carat:
0.92
Color:
I
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.64*4.72
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.286,65 €
sku: 6e6a5a9
Carat:
1.18
Color:
I
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.69*5.55
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.393,84 €
sku: 72dec94
Carat:
0.92
Color:
H
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
7.15*4.54
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.410,82 €
sku: 7041d0a
Carat:
0.92
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.36*4.59
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.486,48 €
sku: 6e6a5a8
Carat:
1.11
Color:
I
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
7.75*4.92
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.795,43 €
sku: 6e6a582
Carat:
0.95
Color:
H
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
6.21*5.15
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
5.973,43 €
sku: 749bf59
Carat:
1.07
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.74*5.39
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.018,06 €
sku: 6e6a588
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.24*5.01
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.064,62 €
sku: 6e6a5a1
Carat:
1.06
Color:
E
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.86*5.37
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.124,27 €
sku: 7041d0c
Carat:
0.93
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.10*5.28
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.151,92 €
sku: 749bf52
Carat:
0.93
Color:
D
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.60*5.08
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.419,65 €
sku: 749bf54
Carat:
1.03
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
5.82*5.27
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.511,32 €
sku: 6eab728
Carat:
1.26
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.47*5.75
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.837,24 €
sku: 749bf56
Carat:
1.04
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.85*5.48
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
6.841,61 €
sku: 749bf58
Carat:
1.07
Color:
E
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.30*5.19
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
7.132,62 €
sku: 75c156b
Carat:
1.08
Color:
H
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.56*5.30
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
7.890,70 €
sku: 747cdef
Carat:
1.02
Color:
D
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.29*5.20
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
8.145,33 €
sku: 749bf57
Carat:
1.06
Color:
E
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.04*5.38
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
8.567,29 €
sku: 749bf53
Carat:
1.01
Color:
D
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.96*5.19
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
9.200,23 €
sku: 6eab726
Carat:
0.95
Color:
D
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.06*5.10
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
9.283,17 €
sku: 749bf55
Carat:
1.04
Color:
F
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.28*5.40
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
9.600,37 €
sku: 7041d18
Carat:
1.21
Color:
F
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.07*5.50
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
10.716,39 €
sku: 6eab725
Carat:
0.9
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.18*5.08
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
11.601,54 €
sku: 7041d19
Carat:
1.69
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
6.78*6.17
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
13.553,72 €
sku: 72d8663
Carat:
1.54
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.71*5.79
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
15.391,44 €
sku: 749bf5b
Carat:
3.14
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.68*7.36
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
36.924,61 €
sku: 749bf5a
Carat:
2.05
Color:
D
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.61*6.70
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
39.027,15 €
sku: 6eab71c
Carat:
3.1
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.26*8.22
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
42.162,77 €
sku: 749bf5c
Carat:
3.18
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.93*7.61
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
56.086,07 €
sku: 749bf5f
Carat:
4.15
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.27*8.36
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
63.730,86 €
sku: 749bf5e
Carat:
4.01
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.68*8.66
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
66.165,15 €
sku: 749bf5d
Carat:
3.77
Color:
G
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
9.57*7.81
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
79.794,53 €
sku: 75c156c
Carat:
3.09
Color:
G
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.15*7.03
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
82.559,11 €
sku: 749bf62
Carat:
5.13
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.23*8.67
Lab:
HRD
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
85.742,74 €
sku: 749bf61
Carat:
5.08
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.76*8.62
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
91.801,54 €
sku: 749bf60
Carat:
4.26
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.58*8.32
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
110.324,23 €
sku: 6e6a5b6
Carat:
4.75
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.87*8.89
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
133.882,82 €
sku: 749bf63
Carat:
5.65
Color:
H
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
10.31*9.26
Lab:
GIA
Shape:
Οκτάγωνο
Price:
152.727,08 €
f