Οβάλ

Μακρύ σε μήκος με εξαιρετική λάμψη

8 products
sku: 878fde1
Carat:
1.01
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.59*5.51
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.626,56 €
sku: 6e6a4e9
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
7.53*5.71
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
4.822,66 €
sku: 878fe06
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
7.56*5.67
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.895,14 €
sku: 878fdf3
Carat:
0.94
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
7.40*5.57
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
6.041,10 €
sku: 878fde8
Carat:
1.19
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.97*5.99
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
6.361,96 €
sku: 830a90d
Carat:
1.02
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.65*5.81
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
7.784,98 €
sku: 878fe07
Carat:
1.01
Color:
H
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.92*5.60
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
11.179,42 €
sku: 878fde9
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.66*5.75
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
11.915,23 €
f