Οβάλ

Μακρύ σε μήκος με εξαιρετική λάμψη

25 products
sku: 74eda9e
Carat:
1.01
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
7.48*5.64
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.094,24 €
sku: 749bf41
Carat:
1
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.45*5.60
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.446,68 €
sku: 749bf45
Carat:
1.03
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.57*5.71
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.487,00 €
sku: 6e6a4f8
Carat:
1.02
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.55*5.69
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.512,38 €
sku: 6e6a4eb
Carat:
1.01
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.59*5.51
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.866,31 €
sku: 6e6a4e9
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
7.53*5.71
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
4.032,07 €
sku: 7041cfd
Carat:
1.05
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
7.58*5.71
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.087,33 €
sku: 749bf43
Carat:
1.02
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
8.00*5.92
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.244,13 €
sku: 7041cfc
Carat:
1.04
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.60*5.31
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.274,00 €
sku: 6e6a4cf
Carat:
0.91
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.36*5.54
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
4.296,90 €
sku: 6e6a547
Carat:
1.34
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
8.93*5.97
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.695,12 €
sku: 6e6a4e7
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
7.56*5.67
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.866,86 €
sku: 78535fe
Carat:
1.02
Color:
I
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.66*5.65
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
4.996,78 €
sku: 6e6a53c
Carat:
1.21
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.56*5.97
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.246,17 €
sku: 6e6a539
Carat:
1.19
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.97*5.99
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.331,30 €
sku: 72c29ce
Carat:
0.93
Color:
J
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.38*5.57
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
5.549,33 €
sku: 6e6a4d3
Carat:
0.94
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
7.40*5.57
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
6.104,86 €
sku: 7521b67
Carat:
1.01
Color:
H
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.92*5.60
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
9.070,67 €
sku: 749bf42
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.66*5.75
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
9.466,41 €
sku: 6eab71d
Carat:
1.02
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.94*5.42
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
13.477,58 €
sku: 6eab71e
Carat:
1.06
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.27*5.78
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
14.000,25 €
sku: 6eab721
Carat:
1.11
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.70*5.52
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
15.689,24 €
sku: 749bf4b
Carat:
2.11
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
9.84*7.42
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
16.370,22 €
sku: 749bf51
Carat:
4.13
Color:
I
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
11.87*8.92
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
85.539,68 €
sku: 749bf4e
Carat:
3.16
Color:
D
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
12.25*7.68
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
128.200,50 €
f