Οβάλ

Μακρύ σε μήκος με εξαιρετική λάμψη

60 products
sku: 6e6a508
Carat:
1.03
Color:
K
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.55*5.55
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
2.803,42 €
sku: 6e6a4d8
Carat:
1
Color:
K
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.50*5.48
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
2.941,99 €
sku: 74eda9e
Carat:
1.01
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
7.48*5.64
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.022,21 €
sku: 6e6a518
Carat:
1.05
Color:
K
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.63*5.54
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.082,01 €
sku: 749bf46
Carat:
1.03
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.64*5.40
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.219,12 €
sku: 749bf41
Carat:
1
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.45*5.60
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.366,44 €
sku: 749bf45
Carat:
1.03
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.57*5.71
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.405,82 €
sku: 6e6a4f8
Carat:
1.02
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.55*5.69
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.430,61 €
sku: 749bf47
Carat:
1.04
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.53*5.68
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.592,52 €
sku: 6e6a53a
Carat:
1.2
Color:
K
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.83*5.95
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.750,05 €
sku: 6e6a4eb
Carat:
1.01
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.59*5.51
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.776,30 €
sku: 6e6a4d1
Carat:
0.92
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.91*5.31
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.852,63 €
sku: 6e6a4e9
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
7.53*5.71
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
3.938,21 €
sku: 7041cfd
Carat:
1.05
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
7.58*5.71
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.992,17 €
sku: 6e6a4ce
Carat:
0.91
Color:
K
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.49*5.21
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.101,57 €
sku: 749bf43
Carat:
1.02
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
8.00*5.92
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.145,33 €
sku: 6e6a4ea
Carat:
1.01
Color:
K
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.51*5.55
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.152,62 €
sku: 7041cfc
Carat:
1.04
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.60*5.31
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.174,50 €
sku: 6e6a4cf
Carat:
0.91
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.36*5.54
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
4.196,86 €
sku: 7041cfb
Carat:
1.04
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
8.43*5.62
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.224,09 €
sku: 6e6a504
Carat:
1.03
Color:
K
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.44*5.62
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.283,89 €
sku: 6e6a505
Carat:
1.03
Color:
K
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.86*5.52
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.283,89 €
sku: 6e6a52e
Carat:
1.13
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.50*5.82
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.283,89 €
sku: 6e6a547
Carat:
1.34
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
8.93*5.97
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.585,82 €
sku: 6e6a4e7
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
7.56*5.67
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.753,56 €
sku: 78535fe
Carat:
1.02
Color:
I
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.66*5.65
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
4.880,46 €
sku: 749bf48
Carat:
1.06
Color:
J
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.68*5.31
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.900,88 €
sku: 78535ff
Carat:
1.04
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.22*5.42
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.937,34 €
sku: 6e6a50d
Carat:
1.04
Color:
K
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.48*5.61
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.988,39 €
sku: 6e6a53c
Carat:
1.21
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.56*5.97
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.124,04 €
sku: 6e6a539
Carat:
1.19
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.97*5.99
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.207,18 €
sku: 749bf44
Carat:
1.03
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.58*5.72
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.249,48 €
sku: 6e6a543
Carat:
1.29
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.65*6.13
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.293,24 €
sku: 6e6a515
Carat:
1.05
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.88*5.72
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.402,63 €
sku: 72c29ce
Carat:
0.93
Color:
J
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.38*5.57
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
5.420,14 €
sku: 6e6a4e6
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
7.54*5.67
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.567,46 €
sku: 6e6a501
Carat:
1.03
Color:
J
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.46*5.63
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.743,95 €
sku: 6e6a52c
Carat:
1.11
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.66*5.50
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.784,79 €
sku: 6e6a4d3
Carat:
0.94
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
7.40*5.57
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.962,74 €
sku: 6e6a536
Carat:
1.18
Color:
J
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
9.11*5.77
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
6.005,03 €
sku: 6e6a545
Carat:
1.3
Color:
K
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.06*5.78
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
6.199,03 €
sku: 761e224
Carat:
0.91
Color:
H
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.26*5.47
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
6.205,83 €
sku: 6e6a4f4
Carat:
1.02
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.76*5.77
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
6.411,98 €
sku: 6e6a53e
Carat:
1.24
Color:
J
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.18*6.18
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
6.522,84 €
sku: 6e6a4ef
Carat:
1.02
Color:
D
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.54*5.68
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
6.643,90 €
sku: 6e6a525
Carat:
1.07
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.80*5.63
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
6.881,65 €
sku: 77fc4a5
Carat:
1.25
Color:
J
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.10*6.10
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
6.939,99 €
sku: 6e6a51e
Carat:
1.06
Color:
I
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.33*5.62
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
7.158,78 €
sku: 7084eb9
Carat:
1.16
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.94*5.69
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
7.536,56 €
sku: 710e0ce
Carat:
1.51
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.73*6.34
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
8.480,27 €
sku: 7521b67
Carat:
1.01
Color:
H
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.92*5.60
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
8.859,50 €
sku: 749bf42
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.66*5.75
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
9.246,03 €
sku: 749bf3f
Carat:
0.91
Color:
E
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
8.67*5.24
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
10.785,82 €
sku: 6eab71d
Carat:
1.02
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.94*5.42
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
13.163,82 €
sku: 6eab71e
Carat:
1.06
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.27*5.78
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
13.674,33 €
sku: 6eab721
Carat:
1.11
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.70*5.52
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
15.324,00 €
sku: 749bf4b
Carat:
2.11
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
9.84*7.42
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
15.989,12 €
sku: 749bf4d
Carat:
3.07
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
11.14*7.89
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
44.816,78 €
sku: 749bf51
Carat:
4.13
Color:
I
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
11.87*8.92
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
83.548,30 €
sku: 749bf4e
Carat:
3.16
Color:
D
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
12.25*7.68
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
125.215,98 €
f