Οβάλ

Μακρύ σε μήκος με εξαιρετική λάμψη

25 products
sku: 74eda9e
Carat:
1.01
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
7.48*5.64
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.165,77 €
sku: 749bf41
Carat:
1
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.45*5.60
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.526,35 €
sku: 749bf45
Carat:
1.03
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.57*5.71
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.567,60 €
sku: 6e6a4f8
Carat:
1.02
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.55*5.69
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.593,57 €
sku: 6e6a4eb
Carat:
1.01
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.59*5.51
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.955,68 €
sku: 6e6a4cf
Carat:
0.91
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.36*5.54
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
4.029,87 €
sku: 7041cfd
Carat:
1.05
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
7.58*5.71
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.181,81 €
sku: 6e6a4e9
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
7.53*5.71
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
4.245,98 €
sku: 749bf43
Carat:
1.02
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
8.00*5.92
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.342,23 €
sku: 7041cfc
Carat:
1.04
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.60*5.31
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.372,79 €
sku: 6e6a547
Carat:
1.34
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
8.93*5.97
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.803,65 €
sku: 6e6a4e7
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
7.56*5.67
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.979,36 €
sku: 72c29ce
Carat:
0.93
Color:
J
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.38*5.57
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
5.204,47 €
sku: 78535fe
Carat:
1.02
Color:
I
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.66*5.65
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
5.226,88 €
sku: 6e6a53c
Carat:
1.21
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.56*5.97
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.367,44 €
sku: 6e6a539
Carat:
1.19
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.97*5.99
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.454,53 €
sku: 6e6a4d3
Carat:
0.94
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
7.40*5.57
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.725,48 €
sku: 7f85fe9
Carat:
1.01
Color:
H
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.19*5.70
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
7.174,92 €
sku: 7521b67
Carat:
1.01
Color:
H
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.92*5.60
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
9.280,34 €
sku: 7e8127e
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.66*5.75
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
9.954,14 €
sku: 6eab71d
Carat:
1.02
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.94*5.42
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
13.789,12 €
sku: 6eab71e
Carat:
1.06
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.27*5.78
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
14.323,87 €
sku: 6eab721
Carat:
1.11
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.70*5.52
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
16.051,91 €
sku: 749bf4b
Carat:
2.11
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
9.84*7.42
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
17.503,39 €
sku: 7e81282
Carat:
4.13
Color:
I
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
11.87*8.92
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
94.236,58 €
f