Οβάλ

Μακρύ σε μήκος με εξαιρετική λάμψη

108 products
sku: 746e673
Carat:
0.3
Color:
D
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.48*3.84
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
1.311,60 €
sku: 746e672
Carat:
0.3
Color:
D
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.67*3.74
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
1.409,86 €
sku: 6b2c30d
Carat:
0.36
Color:
D
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
5.67*4.05
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
1.642,71 €
sku: 75c153e
Carat:
0.54
Color:
I
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
6.59*4.70
Lab:
IGI
Shape:
Οβάλ
Price:
1.951,38 €
sku: 766a6b5
Carat:
0.5
Color:
E
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.37*4.26
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
2.028,28 €
sku: 746e676
Carat:
0.35
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.71*4.16
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
2.074,21 €
sku: 75e1fed
Carat:
0.43
Color:
F
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.10*4.05
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
2.191,70 €
sku: 75c153a
Carat:
0.46
Color:
G
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
5.79*4.32
Lab:
IGI
Shape:
Οβάλ
Price:
2.221,60 €
sku: 75c1534
Carat:
0.41
Color:
E
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Very Slight
Measur:
6.00*4.02
Lab:
IGI
Shape:
Οβάλ
Price:
2.230,15 €
sku: 746e67b
Carat:
0.42
Color:
E
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.61*4.10
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
2.240,83 €
sku: 75c153d
Carat:
0.52
Color:
H
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
5.90*4.70
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
2.289,75 €
sku: 75c1537
Carat:
0.45
Color:
E
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.77*4.23
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
2.369,00 €
sku: 746e678
Carat:
0.41
Color:
D
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.84*4.32
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
2.501,44 €
sku: 75c1536
Carat:
0.45
Color:
D
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.94*4.14
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
2.531,35 €
sku: 75c1540
Carat:
0.55
Color:
E
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Very Slight
Measur:
6.54*4.25
Lab:
IGI
Shape:
Οβάλ
Price:
2.572,36 €
sku: 75c1538
Carat:
0.46
Color:
D
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
5.74*4.23
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
2.650,97 €
sku: 75c1539
Carat:
0.46
Color:
D
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Very Slight
Measur:
6.08*4.31
Lab:
IGI
Shape:
Οβάλ
Price:
2.650,97 €
sku: 75c153b
Carat:
0.5
Color:
E
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.11*4.42
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
2.680,02 €
sku: 75c153c
Carat:
0.51
Color:
E
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.81*4.33
Lab:
IGI
Shape:
Οβάλ
Price:
2.733,85 €
sku: 6e6a508
Carat:
1.03
Color:
K
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.55*5.55
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
2.771,34 €
sku: 746e689
Carat:
0.55
Color:
F
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
6.74*4.46
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
2.781,92 €
sku: 75c1541
Carat:
0.59
Color:
E
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.38*4.18
Lab:
IGI
Shape:
Οβάλ
Price:
2.897,27 €
sku: 74eda9e
Carat:
1.01
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
7.48*5.64
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
2.898,23 €
sku: 6e6a4d8
Carat:
1
Color:
K
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.50*5.48
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
2.908,33 €
sku: 6e6a518
Carat:
1.05
Color:
K
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.63*5.54
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.046,75 €
sku: 6e6a532
Carat:
1.15
Color:
K
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
8.00*6.03
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.077,03 €
sku: 749bf46
Carat:
1.03
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.64*5.40
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.084,24 €
sku: 749bf41
Carat:
1
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.45*5.60
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.228,43 €
sku: 749bf45
Carat:
1.03
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.57*5.71
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.263,03 €
sku: 6f2dd52
Carat:
0.5
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.33*4.46
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
3.270,24 €
sku: 6e6a4f8
Carat:
1.02
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.55*5.69
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.290,43 €
sku: 7165c42
Carat:
0.61
Color:
D
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.10*4.74
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
3.322,15 €
sku: 6e6a516
Carat:
1.05
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.61*5.31
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.376,95 €
sku: 749bf47
Carat:
1.04
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.53*5.68
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.444,71 €
sku: 6e6a4d1
Carat:
0.92
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.91*5.31
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.579,77 €
sku: 6e6a4eb
Carat:
1.01
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.59*5.51
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.620,63 €
sku: 6e6a53a
Carat:
1.2
Color:
K
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.83*5.95
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.707,14 €
sku: 6e6a50c
Carat:
1.04
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
8.45*5.09
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.734,54 €
sku: 6e6a4e9
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
7.53*5.71
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
3.779,24 €
sku: 7041cfd
Carat:
1.05
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
7.58*5.71
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.823,94 €
sku: 6e6a4e8
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.40*5.58
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.907,57 €
sku: 749bf43
Carat:
1.02
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
8.00*5.92
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.973,89 €
sku: 6e6a4ea
Carat:
1.01
Color:
K
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.51*5.55
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
3.988,31 €
sku: 7041cfc
Carat:
1.04
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.60*5.31
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.002,73 €
sku: 7041cfb
Carat:
1.04
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
8.43*5.62
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.048,87 €
sku: 6e6a4ce
Carat:
0.91
Color:
K
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.49*5.21
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.054,64 €
sku: 6e6a504
Carat:
1.03
Color:
K
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.44*5.62
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.113,76 €
sku: 6e6a505
Carat:
1.03
Color:
K
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.86*5.52
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.113,76 €
sku: 6e6a4cf
Carat:
0.91
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.36*5.54
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
4.148,85 €
sku: 6e6a52e
Carat:
1.13
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.50*5.82
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.299,77 €
sku: 6e6a547
Carat:
1.34
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
8.93*5.97
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.396,37 €
sku: 6e6a4e0
Carat:
1.01
Color:
E
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.91*5.61
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.425,21 €
sku: 6e6a548
Carat:
1.36
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
8.56*6.07
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.459,82 €
sku: 6e6a4e7
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
7.56*5.67
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.601,12 €
sku: 749bf48
Carat:
1.06
Color:
J
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.68*5.31
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.729,45 €
sku: 6e6a50d
Carat:
1.04
Color:
K
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.48*5.61
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.804,43 €
sku: 6e6a53c
Carat:
1.21
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.56*5.97
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
4.906,81 €
sku: 6b2c327
Carat:
0.7
Color:
D
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.13*4.73
Lab:
GIA
Shape:
Οβάλ
Price:
4.958,24 €
sku: 6e6a539
Carat:
1.19
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.97*5.99
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.009,18 €
sku: 749bf44
Carat:
1.03
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.58*5.72
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.072,63 €
sku: 6e6a543
Carat:
1.29
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.65*6.13
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.091,37 €
sku: 75e1fee
Carat:
0.86
Color:
H
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.26*5.40
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.115,88 €
sku: 6e6a515
Carat:
1.05
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.88*5.72
Lab:
HRD
Shape:
Οβάλ
Price:
5.140,40 €
sku: 72c29ce
Carat:
0.93
Color:
J
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour: