Πουάρ

Μορφή σταγόνας και εξαιρετική σε ανάκλαση φωτός

82 products
sku: 6b2c2b3
Carat:
0.3
Color:
F
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.63*4.09
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
1.083,64 €
866,91 €
sku: 72646c9
Carat:
0.3
Color:
D
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.05*3.79
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
1.256,68 €
1.005,34 €
sku: 719084f
Carat:
0.31
Color:
E
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
5.43*3.71
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
1.377,80 €
1.102,24 €
sku: 6d07a7c
Carat:
0.44
Color:
D
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.40*4.23
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
1.665,47 €
1.332,38 €
sku: 7207334
Carat:
0.5
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.33*4.38
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
1.948,60 €
1.558,88 €
sku: 7190850
Carat:
0.38
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Very Good
Flour:
None
Measur:
6.18*4.08
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
2.221,35 €
1.777,08 €
sku: 718b7c9
Carat:
0.45
Color:
D
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.38*4.02
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
2.223,51 €
1.778,81 €
sku: 66a5b31
Carat:
0.46
Color:
F
Clarity:
IF
Cut:
Good
Flour:
None
Measur:
6.63*4.27
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
2.465,77 €
1.972,62 €
sku: 728ea27
Carat:
0.5
Color:
D
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.47*4.63
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
2.696,12 €
2.156,90 €
sku: 727b883
Carat:
0.5
Color:
D
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.30*4.72
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
2.696,12 €
2.156,90 €
sku: 71e9e6a
Carat:
0.51
Color:
D
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.63*4.60
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
2.748,68 €
2.198,94 €
sku: 71b180b
Carat:
0.5
Color:
E
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.89*4.46
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
2.978,38 €
2.382,70 €
sku: 6e6a4a4
Carat:
1
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.86*5.77
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
3.038,24 €
2.430,59 €
sku: 7229c0a
Carat:
0.74
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.52*5.34
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
3.112,70 €
2.490,16 €
sku: 718b7ca
Carat:
0.62
Color:
G
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
7.38*4.84
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
3.231,45 €
2.585,16 €
sku: 66a5b4d
Carat:
1.02
Color:
K
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.53*5.37
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
3.444,12 €
2.755,30 €
sku: 728ea28
Carat:
0.85
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.25*5.57
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
3.461,16 €
2.768,93 €
sku: 66a5b59
Carat:
1.17
Color:
K
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
8.89*5.78
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
3.819,34 €
3.055,47 €
sku: 6e6a4a1
Carat:
0.91
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.61*5.50
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.191,15 €
3.352,92 €
sku: 727b885
Carat:
0.76
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.68*5.24
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.267,07 €
3.413,66 €
sku: 6e6a4b1
Carat:
1.16
Color:
J
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.42*5.70
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.325,96 €
3.460,77 €
sku: 6e6a49d
Carat:
0.73
Color:
D
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
7.85*4.93
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
4.366,35 €
3.493,08 €
sku: 6e6a4b3
Carat:
1.18
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.18*5.75
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.493,86 €
3.595,09 €
sku: 7041ce7
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.50*5.68
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.575,62 €
3.660,50 €
sku: 66a5b55
Carat:
1.08
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
8.99*6.03
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.727,46 €
3.781,97 €
sku: 727b884
Carat:
0.76
Color:
E
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
8.27*5.55
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
4.843,28 €
3.874,62 €
sku: 65a85d3
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.23*5.76
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.870,53 €
3.896,42 €
sku: 66a5b4c
Carat:
1.02
Color:
J
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.77*5.94
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.923,09 €
3.938,47 €
sku: 727b886
Carat:
1
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.17*5.93
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.029,67 €
4.023,74 €
sku: 6b2c2cc
Carat:
1
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.11*5.89
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.031,13 €
4.024,90 €
sku: 6e6a49e
Carat:
0.78
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.54*5.08
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
5.111,92 €
4.089,54 €
sku: 66a5b49
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Good
Flour:
None
Measur:
8.14*5.74
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
5.368,39 €
4.294,71 €
sku: 72646ca
Carat:
1
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.38*5.79
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.432,63 €
4.346,10 €
sku: 7207337
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.90*5.58
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.587,39 €
4.469,91 €
sku: 7207335
Carat:
0.82
Color:
H
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.70*5.50
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
5.625,84 €
4.500,67 €
sku: 71b2009
Carat:
0.91
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Good
Flour:
Slight
Measur:
8.46*5.94
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
5.672,56 €
4.538,05 €
sku: 7165c33
Carat:
0.91
Color:
E
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.77*5.71
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.738,74 €
4.590,99 €
sku: 718b7cb
Carat:
1.04
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.97*5.94
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.749,45 €
4.599,56 €
sku: 71e90f2
Carat:
0.91
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
8.26*6.28
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.793,25 €
4.634,60 €
sku: 66a5b43
Carat:
0.93
Color:
I
Clarity:
VS2
Cut:
Good
Flour:
None
Measur:
8.03*5.55
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
5.797,14 €
4.637,71 €
sku: 7165c35
Carat:
1.05
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.25*5.91
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.803,47 €
4.642,78 €
sku: 7190851
Carat:
1.05
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.08*6.01
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.809,31 €
4.647,45 €
sku: 7165c36
Carat:
1.06
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.30*5.93
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.856,03 €
4.684,82 €
sku: 7190852
Carat:
1.11
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Good
Flour:
Strong
Measur:
9.26*6.11
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
5.972,83 €
4.778,26 €
sku: 7165c34
Carat:
1.04
Color:
I
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.26*5.83
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
5.977,21 €
4.781,77 €
sku: 7165c32
Carat:
0.91
Color:
D
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.04*5.56
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.001,54 €
4.801,23 €
sku: 66a5b58
Carat:
1.12
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.65*6.21
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.018,09 €
4.814,47 €
sku: 71e90f3
Carat:
0.92
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.54*5.99
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.021,01 €
4.816,81 €
sku: 6eab718
Carat:
1.07
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.81*5.68
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
6.057,51 €
4.846,01 €
sku: 7041ceb
Carat:
1.26
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
9.22*6.14
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.183,07 €
4.946,46 €
sku: 727b887
Carat:
1.2
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.21*5.74
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.193,29 €
4.954,63 €
sku: 71b200a
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.47*6.13
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.336,37 €
5.069,10 €
sku: 71e90f1
Carat:
0.9
Color:
D
Clarity:
SI2
Cut:
Good
Flour:
None
Measur:
7.73*6.11
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
6.336,37 €
5.069,10 €
sku: 66a5b5c
Carat:
1.23
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Good
Flour:
Slight
Measur:
8.51*6.31
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
6.494,05 €
5.195,24 €
sku: 71e90f4
Carat:
1.18
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.01*5.55
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.502,81 €
5.202,25 €
sku: 718b7cc
Carat:
1.11
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.91*5.56
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.513,03 €
5.210,42 €
sku: 7165c37
Carat:
1.08
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
8.66*5.65
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.600,63 €
5.280,50 €
sku: 66a5b41
Carat:
0.91
Color:
H
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.56*5.44
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.655,62 €
5.324,50 €
sku: 71e90f5
Carat:
1.21
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Good
Flour:
None
Measur:
9.13*6.12
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
6.664,87 €
5.331,90 €
sku: 7165c38
Carat:
1.28
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.07*6.42
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.751,01 €
5.400,81 €
sku: 71e90f6
Carat:
1.25
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.78*6.02
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.880,94 €
5.504,75 €
sku: 6e6a4ae
Carat:
1.12
Color:
D
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.73*5.59
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
7.218,20 €
5.774,56 €
sku: 7041ce9
Carat:
1.02
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.78*5.55
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
7.222,58 €
5.778,06 €
sku: 659fba5
Carat:
1.28
Color:
I
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.03*6.60
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
7.324,78 €
5.859,82 €
sku: 7041ce8
Carat:
1.02
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
8.63*5.77
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
7.936,52 €
6.349,22 €
sku: 6eab717
Carat:
1.07
Color:
F
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.42*5.64
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
8.415,40 €
6.732,32 €
sku: 66a5b47
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.49*5.64
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
8.618,34 €
6.894,67 €
sku: 6e6a4b5
Carat:
1.36
Color:
I
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
10.55*6.08
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
9.009,61 €
7.207,69 €
sku: 7041ce5
Carat:
0.91
Color:
G
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.84*5.44
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
9.044,17 €
7.235,34 €
sku: 7207338
Carat:
1.53
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.55*6.24
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
9.520,61 €
7.616,49 €
sku: 71e90f7
Carat:
1.52
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.63*7.29
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
10.136,73 €
8.109,38 €
sku: 6e6a4b6
Carat:
1.79
Color:
K
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.35*6.94
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
10.301,71 €
8.241,37 €
sku: 7041ce4
Carat:
0.9
Color:
D
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.01*5.37
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
10.712,45 €
8.569,96 €
sku: 71b200b
Carat:
1.61
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Very Good
Flour:
None
Measur:
10.20*6.81
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
12.548,64 €
10.038,91 €
sku: 6c1ac91
Carat:
1.01
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.07*5.85
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
14.376,55 €
11.501,24 €
sku: 6e6a4b7
Carat:
2.03
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.71*6.92
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
17.362,23 €
13.889,78 €
sku: 72646cb
Carat:
2.18
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
11.71*7.54
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
20.438,43 €
16.350,74 €
sku: 72646cc
Carat:
2.29
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
11.51*7.73
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
20.921,69 €
16.737,35 €
sku: 6e6a4b8
Carat:
2.05
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
10.56*7.07
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
22.330,59 €
17.864,47 €
sku: 6e6a4bb
Carat:
2.17
Color:
D
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
10.82*7.18
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
26.818,60 €
21.454,88 €
sku: 7229c0c
Carat:
2.02
Color:
G
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
12.99*6.93
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
28.487,37 €
22.789,90 €
sku: 71e9e6b
Carat:
2.02
Color:
G
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
11.56*7.10
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
39.561,42 €
31.649,14 €