Πουάρ

Μορφή σταγόνας και εξαιρετική σε ανάκλαση φωτός

82 products
sku: 6b2c2b3
Carat:
0.3
Color:
F
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.63*4.09
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
1.068,90 €
sku: 72646c9
Carat:
0.3
Color:
D
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.05*3.79
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
1.239,59 €
sku: 75c14e7
Carat:
0.31
Color:
E
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
5.43*3.71
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
1.359,07 €
sku: 75c14eb
Carat:
0.5
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.33*4.38
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
1.922,11 €
sku: 75c14e8
Carat:
0.38
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.18*4.08
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
1.982,06 €
sku: 75f214d
Carat:
0.53
Color:
G
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.06*4.88
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
2.190,93 €
sku: 75c14e9
Carat:
0.45
Color:
D
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.38*4.02
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
2.193,28 €
sku: 75c14ea
Carat:
0.46
Color:
F
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.63*4.27
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
2.436,50 €
sku: 7019780
Carat:
0.5
Color:
D
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.47*4.63
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
2.659,46 €
sku: 746e62b
Carat:
0.5
Color:
D
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.30*4.72
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
2.659,46 €
sku: 75c14ec
Carat:
0.51
Color:
D
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.63*4.60
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
2.711,30 €
sku: 6e6a4a4
Carat:
1
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.86*5.77
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
2.996,93 €
sku: 746e630
Carat:
0.74
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.52*5.34
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
3.074,22 €
sku: 75c14ed
Carat:
0.62
Color:
G
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
7.38*4.84
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
3.187,51 €
sku: 701978a
Carat:
0.85
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.25*5.57
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
3.414,09 €
sku: 75c14fd
Carat:
1.02
Color:
K
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.53*5.37
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
3.513,94 €
sku: 75c1508
Carat:
1.17
Color:
K
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
8.89*5.78
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
3.901,34 €
sku: 6e6a4a1
Carat:
0.91
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.61*5.50
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.132,24 €
sku: 746e632
Carat:
0.76
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.68*5.24
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.209,05 €
sku: 6e6a4b1
Carat:
1.16
Color:
J
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.42*5.70
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.267,14 €
sku: 6e6a49d
Carat:
0.73
Color:
D
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
7.85*4.93
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
4.306,98 €
sku: 7041ce7
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.50*5.68
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.513,40 €
sku: 6e6a4b3
Carat:
1.18
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.18*5.75
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.558,04 €
sku: 75c1504
Carat:
1.08
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
8.99*6.03
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.668,94 €
sku: 746e631
Carat:
0.76
Color:
E
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
8.27*5.55
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
4.785,11 €
sku: 65a85d3
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.23*5.76
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.811,51 €
sku: 75c14fc
Carat:
1.02
Color:
J
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.77*5.94
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.861,91 €
sku: 72dec8d
Carat:
0.76
Color:
F
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.33*4.78
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
4.883,04 €
sku: 6b2c2cc
Carat:
1
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.11*5.89
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.962,72 €
sku: 746e63d
Carat:
1
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.17*5.93
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.968,48 €
sku: 6e6a49e
Carat:
0.78
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.54*5.08
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
5.042,41 €
sku: 75c14fa
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.14*5.74
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
5.301,16 €
sku: 746e63e
Carat:
1
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.38*5.79
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.364,52 €
sku: 75c14fb
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.90*5.58
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.511,42 €
sku: 746e633
Carat:
0.82
Color:
H
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.70*5.50
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
5.555,10 €
sku: 75c14f4
Carat:
0.91
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
8.46*5.94
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
5.595,43 €
sku: 75c14f2
Carat:
0.91
Color:
E
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.77*5.71
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.660,71 €
sku: 75c14fe
Carat:
1.04
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.97*5.94
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.671,27 €
sku: 75c14f7
Carat:
0.93
Color:
I
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.03*5.55
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
5.718,32 €
sku: 75c14f3
Carat:
0.91
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
8.26*6.28
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.720,24 €
sku: 75c1501
Carat:
1.05
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.25*5.91
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.724,56 €
sku: 75c1500
Carat:
1.05
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.08*6.01
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.730,32 €
sku: 75c1502
Carat:
1.06
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.30*5.93
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.776,40 €
sku: 75c1505
Carat:
1.11
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Strong
Measur:
9.26*6.11
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
5.891,61 €
sku: 75c14ff
Carat:
1.04
Color:
I
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.26*5.83
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
5.895,94 €
sku: 75c14f1
Carat:
0.91
Color:
D
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.04*5.56
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.919,94 €
sku: 75c14f6
Carat:
0.92
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.54*5.99
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.939,14 €
sku: 75c1507
Carat:
1.12
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.65*6.21
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.943,46 €
sku: 6eab718
Carat:
1.07
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.81*5.68
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
5.975,14 €
sku: 7041ceb
Carat:
1.26
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
9.22*6.14
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.097,55 €
sku: 746e64b
Carat:
1.2
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.21*5.74
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.109,08 €
sku: 75c14f0
Carat:
0.9
Color:
D
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.73*6.11
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
6.250,21 €
sku: 75c14f9
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.47*6.13
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.257,41 €
sku: 75c150b
Carat:
1.23
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
8.51*6.31
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
6.405,75 €
sku: 75c1509
Carat:
1.18
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.01*5.55
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.414,39 €
sku: 75c1506
Carat:
1.11
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.91*5.56
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.424,47 €
sku: 75c1503
Carat:
1.08
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
8.66*5.65
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.510,88 €
sku: 75c14f5
Carat:
0.91
Color:
H
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.56*5.44
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.565,12 €
sku: 75c150a
Carat:
1.21
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.13*6.12
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
6.574,24 €
sku: 75c150d
Carat:
1.28
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.07*6.42
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.659,21 €
sku: 75c150c
Carat:
1.25
Color:
G
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.78*6.02
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.787,38 €
sku: 6e6a4ae
Carat:
1.12
Color:
D
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.73*5.59
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
7.120,05 €
sku: 7041ce9
Carat:
1.02
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.78*5.55
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
7.124,38 €
sku: 659fba5
Carat:
1.28
Color:
I
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.03*6.60
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
7.232,39 €
sku: 7041ce8
Carat:
1.02
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
8.63*5.77
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
7.828,60 €
sku: 6eab717
Carat:
1.07
Color:
F
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.42*5.64
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
8.300,97 €
sku: 72dec8e
Carat:
1.17
Color:
H
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.02*6.01
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
8.324,01 €
sku: 75c14f8
Carat:
1.01
Color:
G
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.49*5.64
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
8.521,31 €
sku: 7041ce5
Carat:
0.91
Color:
G
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.84*5.44
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
8.921,19 €
sku: 746e651
Carat:
1.53
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.55*6.24
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
9.404,12 €
sku: 75c150e
Carat:
1.52
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.63*7.29
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
10.011,86 €
sku: 6e6a4b6
Carat:
1.79
Color:
K
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.35*6.94
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
10.379,09 €
sku: 7041ce4
Carat:
0.9
Color:
D
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.01*5.37
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
10.566,79 €
sku: 75c1510
Carat:
1.61
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.20*6.81
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
12.378,01 €
sku: 6c1ac91
Carat:
1.01
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.07*5.85
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
14.181,06 €
sku: 6e6a4b7
Carat:
2.03
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.71*6.92
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
19.251,80 €
sku: 746e657
Carat:
2.18
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
11.71*7.54
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
20.185,01 €
sku: 746e658
Carat:
2.29
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
11.51*7.73
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
20.661,70 €
sku: 6e6a4b8
Carat:
2.05
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
10.56*7.07
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
22.283,29 €
sku: 6e6a4bb
Carat:
2.17
Color:
D
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
10.82*7.18
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
27.551,33 €
sku: 746e655
Carat:
2.02
Color:
G
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
12.99*6.93
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
28.128,82 €
sku: 75c1512
Carat:
2.02
Color:
G
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
11.56*7.10
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
39.023,49 €