Πουάρ

Μορφή σταγόνας και εξαιρετική σε ανάκλαση φωτός

13 products
sku: 784b48b
Carat:
0.55
Color:
F
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
6.83*4.84
Lab:
IGI
Shape:
Πουάρ
Price:
2.088,98 €
sku: 784b48e
Carat:
0.7
Color:
J
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.70*4.86
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
2.989,10 €
sku: 6e6a4a1
Carat:
0.91
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.61*5.50
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.297,45 €
sku: 7041ce7
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.50*5.68
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.788,33 €
sku: 784b48d
Carat:
0.7
Color:
F
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.85*4.63
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
5.169,68 €
sku: 6e6a4b3
Carat:
1.18
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.18*5.75
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.288,67 €
sku: 6eab718
Carat:
1.07
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.81*5.68
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
6.266,95 €
sku: 784b48f
Carat:
1.07
Color:
G
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.75*5.58
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
8.205,58 €
sku: 6eab717
Carat:
1.07
Color:
F
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.42*5.64
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
8.692,48 €
sku: 7041ce5
Carat:
0.91
Color:
G
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.84*5.44
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
10.205,94 €
sku: 6e6a4b6
Carat:
1.79
Color:
K
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.35*6.94
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
11.645,23 €
sku: 6e6a4b7
Carat:
2.03
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.71*6.92
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
22.040,36 €
sku: 6e6a4b8
Carat:
2.05
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
10.56*7.07
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
25.164,87 €
f