Πουάρ

Μορφή σταγόνας και εξαιρετική σε ανάκλαση φωτός

9 products
sku: 784b48e
Carat:
0.7
Color:
J
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.70*4.86
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
3.058,56 €
sku: 878fdef
Carat:
0.91
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.61*5.50
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.369,09 €
sku: 784b48d
Carat:
0.7
Color:
F
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.85*4.63
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
5.447,20 €
sku: 6eab718
Carat:
1.07
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.81*5.68
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
6.101,30 €
sku: 878fddb
Carat:
1.18
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.18*5.75
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.391,33 €
sku: 878fe03
Carat:
1.02
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.78*5.55
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
11.040,69 €
sku: 878fdd7
Carat:
1.79
Color:
K
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.35*6.94
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
15.600,40 €
sku: 86c7168
Carat:
1.51
Color:
H
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.66*6.41
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
19.578,29 €
sku: 6e6a4b7
Carat:
2.03
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.71*6.92
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
29.464,11 €
f