Πουάρ

Μορφή σταγόνας και εξαιρετική σε ανάκλαση φωτός

17 products
sku: 6e6a4a4
Carat:
1
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.86*5.77
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
2.974,09 €
sku: 6e6a4a1
Carat:
0.91
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.61*5.50
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.236,36 €
sku: 7041ce7
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.50*5.68
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.720,27 €
sku: 6e6a4b3
Carat:
1.18
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.18*5.75
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
5.213,50 €
sku: 6eab718
Carat:
1.07
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.81*5.68
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
6.316,27 €
sku: 7041ceb
Carat:
1.26
Color:
J
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
9.22*6.14
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.609,26 €
sku: 78535fb
Carat:
1.02
Color:
G
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
8.63*5.77
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
8.483,53 €
sku: 78535fc
Carat:
1.02
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.78*5.55
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
8.489,42 €
sku: 6eab717
Carat:
1.07
Color:
F
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
8.42*5.64
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
8.825,11 €
sku: 7041ce5
Carat:
0.91
Color:
G
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.84*5.44
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
10.060,88 €
sku: 7a35013
Carat:
1.17
Color:
H
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.02*6.01
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
10.069,22 €
sku: 6e6a4b6
Carat:
1.79
Color:
K
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.35*6.94
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
11.479,70 €
sku: 7041ce4
Carat:
0.9
Color:
D
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.01*5.37
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
11.584,24 €
sku: 6e6a4b7
Carat:
2.03
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.71*6.92
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
21.727,07 €
sku: 6e6a4b8
Carat:
2.05
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
10.56*7.07
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
24.807,17 €
sku: 78b7533
Carat:
2.7
Color:
G
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
12.11*7.86
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
70.271,04 €
sku: 78b7534
Carat:
2.73
Color:
G
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
12.38*7.79
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
71.049,90 €
f