Πουάρ

Μορφή σταγόνας και εξαιρετική σε ανάκλαση φωτός

11 products
sku: 784b48e
Carat:
0.7
Color:
J
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.70*4.86
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
3.019,59 €
sku: 878fdef
Carat:
0.91
Color:
K
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.61*5.50
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
4.313,42 €
sku: 784b48d
Carat:
0.7
Color:
F
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.85*4.63
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
5.377,80 €
sku: 6eab718
Carat:
1.07
Color:
H
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.81*5.68
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
6.023,56 €
sku: 878fddb
Carat:
1.18
Color:
K
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.18*5.75
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
6.309,90 €
sku: 878fe03
Carat:
1.02
Color:
H
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.78*5.55
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
10.900,02 €
sku: 878fdd7
Carat:
1.79
Color:
K
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.35*6.94
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
15.401,64 €
sku: 86c7168
Carat:
1.51
Color:
H
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
9.66*6.41
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
19.328,84 €
sku: 6e6a4b7
Carat:
2.03
Color:
F
Clarity:
SI2
Cut:
Flour:
None
Measur:
10.71*6.92
Lab:
HRD
Shape:
Πουάρ
Price:
29.088,70 €
sku: 8a48897
Carat:
5.09
Color:
K
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Faint
Measur:
14.44*10.68
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
121.717,18 €
sku: 8a48893
Carat:
4.75
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
15.97*9.11
Lab:
GIA
Shape:
Πουάρ
Price:
400.708,06 €
f