Τετράγωνο

Μέγιστη λάμψη σε minimal τετράγωνη κοπή

4 products
sku: 807741f
Carat:
2.04
Color:
E
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
6.93*6.89
Lab:
GIA
Shape:
Τετράγωνο
Price:
34.227,85 €
sku: 7e85135
Carat:
3.08
Color:
H
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.36*8.01
Lab:
GIA
Shape:
Τετράγωνο
Price:
57.745,97 €
sku: 749bf3d
Carat:
3.21
Color:
H
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.82*7.81
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
73.630,95 €
sku: 7e8127d
Carat:
3.45
Color:
H
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.09*8.06
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
78.807,73 €
f