Τετράγωνο

Μέγιστη λάμψη σε minimal τετράγωνη κοπή

5 products
sku: 71a8be7
Carat:
1.02
Color:
E
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.93*5.65
Lab:
GIA
Shape:
Τετράγωνο
Price:
8.754,66 €
7.003,73 €
sku: 71c0dbf
Carat:
1.01
Color:
D
Clarity:
IF
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.41*5.09
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
10.392,53 €
8.314,02 €
sku: 6eab719
Carat:
3.03
Color:
D
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.67*7.52
Lab:
GIA
Shape:
Τετράγωνο
Price:
53.549,79 €
42.839,83 €
sku: 7041cec
Carat:
3.21
Color:
H
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.82*7.81
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
58.901,15 €
47.120,92 €
sku: 7266400
Carat:
3.45
Color:
H
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.09*8.06
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
73.485,48 €
58.788,38 €
f