Τετράγωνο

Μέγιστη λάμψη σε minimal τετράγωνη κοπή

25 products
sku: 869a36c
Carat:
0.4
Color:
F
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
4.02*4.01
Lab:
GIA
Shape:
Τετράγωνο
Price:
1.675,90 €
sku: 869a36d
Carat:
0.4
Color:
G
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
4.16*4.10
Lab:
GIA
Shape:
Τετράγωνο
Price:
1.748,59 €
sku: 869a36e
Carat:
0.41
Color:
G
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
4.10*4.04
Lab:
GIA
Shape:
Τετράγωνο
Price:
1.793,01 €
sku: 8296df5
Carat:
1.01
Color:
K
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.34*5.19
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
2.968,70 €
sku: 8296df6
Carat:
1.02
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.45*5.44
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
4.747,95 €
sku: 8296df4
Carat:
1.01
Color:
J
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.42*5.37
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
4.863,59 €
sku: 8296df9
Carat:
1.05
Color:
J
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.49*5.49
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
4.883,41 €
sku: 81682e7
Carat:
0.73
Color:
G
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
4.93*4.86
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
4.886,35 €
sku: 8296df8
Carat:
1.05
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.62*5.49
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
4.974,27 €
sku: 8296e00
Carat:
1.12
Color:
J
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.65*5.60
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
5.294,77 €
sku: 8296df1
Carat:
1.01
Color:
I
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.45*5.34
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
5.397,19 €
sku: 8296df3
Carat:
1.01
Color:
I
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.63*5.48
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
5.397,19 €
sku: 86a3ef5
Carat:
0.81
Color:
H
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.08*5.06
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
5.462,73 €
sku: 8296dee
Carat:
1
Color:
I
Clarity:
VS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.34*5.13
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
5.669,78 €
sku: 82fdb69
Carat:
1.03
Color:
I
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Slight
Measur:
5.46*5.42
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
5.953,93 €
sku: 8296df0
Carat:
1.01
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.59*5.51
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
6.064,62 €
sku: 8296def
Carat:
1.01
Color:
I
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.47*5.39
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
6.112,52 €
sku: 8296df7
Carat:
1.05
Color:
I
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
Medium
Measur:
5.72*5.56
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
6.160,43 €
sku: 8296dfb
Carat:
1.08
Color:
I
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.61*5.54
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
6.523,88 €
sku: 82f8f8e
Carat:
1
Color:
G
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.55*5.32
Lab:
GIA
Shape:
Τετράγωνο
Price:
6.641,18 €
sku: 8296dff
Carat:
1.12
Color:
I
Clarity:
VS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.62*5.57
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
6.707,26 €
sku: 8296dfc
Carat:
1.09
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.53*5.53
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
6.821,25 €
sku: 8296dfd
Carat:
1.1
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.62*5.51
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
6.882,37 €
sku: 8296dfe
Carat:
1.12
Color:
I
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.65*5.52
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
7.004,62 €
sku: 6eab719
Carat:
3.03
Color:
D
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.67*7.52
Lab:
GIA
Shape:
Τετράγωνο
Price:
65.788,94 €
f