Τετράγωνο

Μέγιστη λάμψη σε minimal τετράγωνη κοπή

4 products
sku: 71a8be7
Carat:
1.02
Color:
E
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
5.93*5.65
Lab:
GIA
Shape:
Τετράγωνο
Price:
9.063,53 €
sku: 6eab719
Carat:
3.03
Color:
D
Clarity:
SI1
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.67*7.52
Lab:
GIA
Shape:
Τετράγωνο
Price:
54.777,21 €
sku: 749bf3d
Carat:
3.21
Color:
H
Clarity:
VVS2
Cut:
Flour:
None
Measur:
7.82*7.81
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
64.142,21 €
sku: 749bf3e
Carat:
3.45
Color:
H
Clarity:
VVS1
Cut:
Flour:
None
Measur:
8.09*8.06
Lab:
HRD
Shape:
Τετράγωνο
Price:
69.131,36 €
f